Ca Đoàn sẽ hát lễ kính Thánh Tâm Chúa lúc 6:00pm.

 

 

 


Ý Kiến Bạn Ðọc
 
Tên