Ca Đoàn sẽ hát lễ Các Thánh Tử Đạo lúc 10:00am, thứ năm, ngày 25 tháng 11. Mọi người nhớ mặc áo đỏ hoặc trắng.

 

 

 


Ý Kiến Bạn Ðọc
 
Tên