Thứ Năm - Khai Mạc
 
 01 - Cat Tieng Hoa Ca.mp3   19,810 KB
 02 - Len Den Thanh.mp3   14,432 KB
 03 - Kinh Thuong Xot.mp3   3,234 KB
 04 - Kinh Vinh Danh.mp3   6,701 KB
 05 - Chen Chuc Tung.mp3   8,162 KB
 06 - Alleluia.mp3   4,663 KB
 07 - Kinh Tin Kinh.mp3   5,890 KB
 08 - Ca Khuc Tram Huong.mp3   13,949 KB
 09 - Thanh Thanh Thanh.mp3   2,289 KB
 10 - Tung Ho Tuong Niem.mp3   1,278 KB
 11 - Amen.mp3   2,120 KB
 12 - Chien Thien Chua.mp3   2,275 KB
 13 - Tan Hien Doi Con.mp3   16,308 KB
 14 - Tan Tung Hong An.mp3   21,145 KB
 15 - Phut Linh Thieng.mp3   11,997 KB
 16 - Tho Lay Chua.mp3   8,975 KB


Thứ Năm - Cầu Hồn
 01 - Vi Danh Chua.mp3   9,702 KB
 02 - Kinh Thuong Xot.mp3   2,440 KB
 03 - Chua Rong Luong Tu Bi.mp3   11,155 KB
 04 - Alleluia Le Cau Hon.mp3   3,195 KB
 05 - Cua Le Cau An.mp3   6,649 KB
 06 - Thanh Thanh Thanh.mp3   2,392 KB
 07 - Tung Ho Tuong Niem.mp3   1,121 KB
 08 - Amen.mp3   1,240 KB
 09 - Chien Thien Chua.mp3   2,549 KB
 10 - Con Tin Chua Oi.mp3   15,505 KB
 11 - Me Oi Xot Thuong.mp3   5,927 KB


Thứ Sáu - Các Thánh Tử Đạo Việt Nam
 
 01 - Kinh Cau CTTDVN.mp3   22,318 KB
 02 - Kinh Thuong Xot & Vinh Danh.mp3   8,703 KB
 03 - Thanh Vinh 125.mp3   12,215 KB
 04 - Alleluia.mp3   4,164 KB
 05 - Biet Bao La Hat Lua.mp3   14,065 KB
 06 - Thanh Thanh Thanh.mp3   1,403 KB
 07 - Tung Ho Tuong Niem.mp3   1,298 KB
 08 - Amen.mp3   2,404 KB
 09 - Chien Thien Chua.mp3   3,046 KB
 10 - Dong Co Tuoi.mp3   7,956 KB
 11 - Ngay Vinh Thang.mp3   16,402 KB
 12 - Hoan Ca.mp3   12,520 KB
 13 - Dang Me.mp3   9,580 KB
 14 - Last Song.mp3   5,311 KB


Thứ Bảy - La Vang
 
 01 - Lay Me La Vang.mp3   6,890 KB
 02 - Hay Ngoi Khen Chua.mp3   10,615 KB
 03 - Kinh Thuong Xot & Vinh Danh.mp3   9,572 KB
 04 - Me La Vinh Du.mp3   4,834 KB
 05 - Alleluia Le Duc Me.mp3   3,548 KB
 06 - Nguyen Dang Kinh.mp3   10,291 KB
 07 - Thanh Thanh Thanh.mp3   1,929 KB
 08 - Tung Ho Tuong Niem.mp3   1,230 KB
 09 - Amen.mp3   2,558 KB
 10 - Chien Thien Chua.mp3   2,448 KB
 11 - Tinh Ca Mua Dang Hien.mp3   21,251 KB
 12 - Ca Ngoi Chua.mp3   8,012 KB
 13 - Lay Duc Me La Vang.mp3   7,298 KB


Thứ Bảy - Khiết Tâm Mẹ
 
 01 - Ngay Thanh mau.mp3   13,455 KB
 02 - Ave Maria Con Chao Me.mp3   10,914 KB
 03 - Kinh Thuong Xot & Vinh Danh.mp3   9,939 KB
 04 - Thanh Vinh 44-B.mp3   5,858 KB
 05 - Alleluia.mp3   3,031 KB
 06 - Le Dang.mp3   14,080 KB
 07 - Thanh Thanh Thanh.mp3   2,399 KB
 08 - Tung Ho Tuong Niem.mp3   1,509 KB
 09 - Amen.mp3   2,385 KB
 10 - Chien Thien Chua.mp3   2,719 KB
 11 - Dau An Tinh Yeu.mp3   16,018 KB
 12 - Tinh Ca Vo Tan.mp3   12,677 KB
 13 - Hoang Hon Ca Khuc.mp3   12,945 KB
 14 - Xin Ban Cho Con.mp3   11,320 KB
 15 - Ngay Thanh Mau.mp3   9,826 KB


Chúa Nhật - Bế Mạc

 
 01 - Me Oi.mp3   13,359 KB
 02 - Moi Neo Duong.mp3   9,922 KB
 03 - Kinh Thuong Xot & Vinh Danh.mp3   9,775 KB
 04 - Ban Hay Nem Thu.mp3   4,613 KB
 05 - Alleluia.mp3   1,904 KB
 06 - Tinh Khuc Hien Dang.mp3   12,737 KB
 07 - Thanh Thanh Thanh.mp3   2,123 KB
 08 - Tung Ho Tuong Niem.mp3   1,087 KB
 09 - Amen.mp3   2,164 KB
 10 - Chien Thien Chua.mp3   2,353 KB
 11 - Khan Cau.mp3   17,755 KB
 12 - Dong Dinh Chua Them Mot Lan.mp3   13,049 KB
 13 - Dang Me.mp3   7,409 KB

 


Ý Kiến Bạn Ðọc
 
Tên