Người ta không biết gì hơn về vị thánh nữ đồng trinh này, ngoài việc người tử vì đạo tại Syracuse và việc tôn kính Người có từ thế kỷ thứ V ở Sicile.
            Gần đây, các nhà khảo cổ đã tìm thấy tại Syracuse một hầm mộ gọi là hầm mộ thánh Lucia với ngôi mộ vị nữ thánh.
            Tên của Người có nghĩa là ánh sáng (Lux), vì thế được cầu khẩn bởi những người đau mắt. Huyền thoại cho rằng trong cuộc tử nạn, Người bị mù mắt.
            Lễ nhớ: 13 tháng 12.

 


Ý Kiến Bạn Ðọc
 
Tên